SaleSpikeS Global là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ hiện đại và cách tiếp cận mới nhất để khai thác tiềm năng vô hạn của lĩnh vực này"

NEW TECHNOLOGIES
NEW APPROACH

Khám phá thương mại điện tử cùng SaleSpikeS Global

Gửi chúng tôi

Singapore
68 Upper Serangoon View, #11-24 Singapore 533884

Thái Lan
99 Nasa Street L1-A1, Ramkhamhaeng Road, Suanluang Sub-district, Suan Luang, Bangkok 10250

Indonesia
Sovereign Plaza Lt. 17 Jalan TB Simatupang, RT.1/RW.2, West Cilandak, South Jakarta City, Jakarta

Vietnam
154-156 Nguyen Huu Tho Str., Phuoc Kien Ward, Nha Be Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

Bạn chỉ còn cách chúng tôi 1 bước!

Copyright © 2018, SaleSpikeS Global. All rights reserved   

Privacy Policy

Terms of Service

SALESPIKES GLOBAL

NEW TECHNOLOGIES & NEW APPROACH

1900 234 500 

Singapore
68 Upper Serangoon View, #11-24 Singapore 533884

Thái Lan
99 Nasa Street L1-A1, Ramkhamhaeng Road, Suanluang Sub-district, Suan Luang, Bangkok 10250

Indonesia
Sovereign Plaza Lt. 17 Jalan TB Simatupang, RT.1/RW.2, West Cilandak, South Jakarta City, Jakarta

Việt Nam
154-156 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam